Uposlenici Elektrotehničke škole Tuzla

Vannastavno osoblje

Image

Avdić Mirnes

Direktor škole


 

Image

Babović Maida

Bibliotekar


 

Image

Salihović Samra

Defektolog


 

Image

Kunosić Damir

Pomoćnik direktora


 

Image

Mulić Mirjana

Saradnik za ekon.-finan. poslove


 

Image

Gostevčić Arnela

Sekretar škole


 

Image

Dedić Mirha

Referent za admin. poslove


 

Image

Mehmedinović Alma

Pedagog-psiholog


 

Image

Marinović Adela

Pedagog


 

Nastavno osoblje

Image

Adrović Emina

Apsolvent fak.el.teh.


 

Image

Avdić Samira

Dipl.ecc.


 

Image

Bećirović Enisa

Prof.matematike


 

Image

Dadanović Selmir

Prof.matematike


 

Image

Dželilović Erdal

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Halilčević Hasan

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Hodžić Lejla

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Idrizović Lejla

Prof.B/H/S jezika i knjiž.

 


 

Image

Kahrimanović Sabrina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Lošić Ajla

Bach.ing.elektrotehnike


 

Image

Mrkonjić Marinko

Prof.katoličke vjeronauke


 

Image

Mukić Emir

Prof.TiZO


 

Image

Okić Muminović Selma

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Peštalić Dženita

Master računarstva i inf.


 

Image

Sakić Azur

Prof.TiZO


 

Image

Saletović Mustafa

Apsolvent maš.fak.


 

Image

Selić Muamer

Prof.fizike


 

Image

Stojak Radislav

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Šabić Midheta

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Trakić Adina

Prof.hemije


 

Image

Zulfić Edin

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Agić Sejfudin

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Bajrić Mevlida

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Brčaninović Anela

Dipl.ecc.


 

Image

Atić Azra

Bach.ing.elektrotehnike


 

Image

Ganić Edin

Prof.matematike


 

Image

Halilović Muamer

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Horozić Minina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Ikanović Emir

Bach.ing.el.teh.

 


 

Image

Kešetović Sabahudin

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Mandžukić Asmir

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Mujačić Azra

Prof.engleskog jezika


 

Image

Nurkić Nihada

Prof.TiZO


 

Image

Omerdić Jasmina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Pirić Amra

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Mušanović Maida

Bach.ing.mašinstva


 

Image

Samardžić Nermina

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Selimović Amra

Prof.B/H/S jezika i knjiž.


 

Image

Pezić Almir

Dipl.ing.elektrotehnike


 

Image

Šekularac Mineta

Prof.matematike


 

Image

Umljenović Siniša

Prof.TiZO


 

Image

Žigić Meldin

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Arapčić Emina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Bašić Sabina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Bristrić Medina

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Demirović Jasna

Prof.engleskog jezika


 

Image

Hadžić Amir

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Harbić Adnan

Prof.njemačkog jezika


 

Image

Husić Lejla

Prof.islamske vjeronauke


 

Image

Jahić Adem

Dipl.ing.el.teh.

 


 

Image

Konjić Sabina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Mešković Emin

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Mujanović Mevlida

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Beganović Adna

Apsolvent fak.el.teh.


 

Image

Omerović Albina

Bach.ing.el.teh.


 

Image

Planić Eldina

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Pašić Aldina

Islamska vjeronauka


 

Image

Saračević Salih

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Smajlović Subhija

Prof.sociologije


 

Image

Subašić Amela

Prof.fizike


 

Image

Tokić Samir

Spec.str.inž.el.tehn.i rač.


 

Image

Uzunić Admira

Prof.demokratije/sociol.


 

Image

Rožnjaković Mejrima

Fizika


 

Image

Avdibegović Nevzeta

Prof.historije


 

Image

Bećirović Azra

Prof.engleskog jezika


 

Image

Dadanović Naza

Prof.matematike


 

Image

Dizdarević Asja

Bach.ing.maš.


 

Image

Hajdarević Maida

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Avdić Azra

Historija religija


 

Image

Ibrahimović Maida

Prof.historije


 

Image

Jusić Muamer

Prof.islamske vjeronauke

Dodatni pomoćnik direktora


 

Image

Kurtić Sejdinović Lejla

Prof.B/H/S jezika i knjiž.


 

Image

Mišković Mirel

Dipl.ing.maš.


 

Image

Mujičić Belma

Bach.ing.elektrotehnike


 

Image

Okičić Amir

Bach.ing.maš.


 

Image

Pejić Slađana

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Sadiković Elsad

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Sakić Sadmir

Dipl.ing.maš.


 

Image

Sarhatlić Zuhra

Prof.matematike


 

Image

Softić-Gasal Larisa

Prof.B/H/S jezika i knjiž.


 

Image

Suman Selma

Prof.engleskog jezika


 

Image

Tosumbegović Edita

Prof.njemačkog jezika


 

Image

Zahirović Melisa

Dipl.ing.el.teh.


 

Image

Užičanin Elvira

Hemija


 

Pomoćno – tehničko osoblje

Image

Musić Senad

Domar


 

Image

Selamović Samka

Higijeničar


 

Image

Čaušević Ferzeta

Higijeničar


 

Image

Hajdarević Elvisa

Higijeničar


 

Image

Sinanović Šemsa

Higijeničar


 

Image

Husičić Džehva

Higijeničar


 

Image

Smajlović Miralema

Higijeničar


 

Image

Salihović Mirsada

Higijeničar


 

Image

Soljankić Tifa

Higijeničar


 

Elektrotehnička škola Tuzla © 2023.