OBAVJEŠTENJA
SPISKOVI PRIMLJENIH UČENIKA - I UPISNI ROK

TEHNIČKA I STRUČNA ŠKOLA

Na sljedećim linkovima: tehnička škola i stručna škola, nalaze se spiskovi primljenih učenika u I razred šk. 2020/2021. godine - prvi upisni rok.

RANG LISTE - I UPISNI ROK

TEHNIČKA I STRUČNA ŠKOLA

Na sljedećim linkovima: tehnička škola i stručna škola, nalaze se rang liste primljenih učenika u I razred šk. 2020/2021. godine - prvi upisni rok.

PRIJAVA ZA UČENIKA GENERACIJE

Prijava za učenika generacije

Na sljedećem linku nalazi se prijavni obrazac za učenika generacije - školska 2019/2020. godina.

OGLAS ZA UČENIKA GENERACIJE

Oglas za učenika generacije

Na sljedećem linku nalazi se Oglas za izbor učenika generacije za školsku 2019/2020. god.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.5

Konačna rang lista kandidata za poziciju 91.5

Na sljedećem linku nalazi se konačna rang lista kandidata i Odluka o prijemu za poziciju 91.5. - pedagog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.4

Konačna rang lista kandidata za poziciju 91.4

Na sljedećem linku nalazi se konačna rang lista kandidata za poziciju 91.4. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer računarstvo i informatika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.3

Konačna rang lista kandidata za poziciju 91.3

Na sljedećem linku nalazi se konačna rang lista kandidata za poziciju 91.3. - nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta smjer mehatronika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.2

Konačna rang lista kandidata za poziciju 91.2

Na sljedećem linku nalazi se konačna rang lista kandidata i Odluka o prijemu za poziciju 91.2. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, od 21.02.2020.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.1

Konačna rang lista kandidata za poziciju 91.1

Na sljedećem linku nalazi se konačna rang lista kandidata i Odluka o prijemu za poziciju 91.1. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određene vrijeme, do povratka zasposlenika sa funkcije.

RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.5

Rang lista kandidata za poziciju 91.5

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata za poziciju 91.5. - pedagog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.4

Rang lista kandidata za poziciju 91.4

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata za poziciju 91.4. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer računarstvo i informatika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.3

Rang lista kandidata za poziciju 91.3

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata za poziciju 91.3. - nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta smjer mehatronika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme.

RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.2

Rang lista kandidata za poziciju 91.2

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata za poziciju 91.2. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, od 21.02.2020.

RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.1

Rang lista kandidata za poziciju 91.1

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata za poziciju 91.1. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određene vrijeme, do povratka zasposlenika sa funkcije.

LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.5

Lista kandidata za poziciju 91.5

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata za poziciju 91.5. - pedagog, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.4

Lista kandidata za poziciju 91.4

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata za poziciju 91.4. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer računarstvo i informatika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme.

LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.3

Lista kandidata za poziciju 91.3

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata za poziciju 91.3. - nastavnik stručno-teorijske nastave mašinske grupe predmeta smjer mehatronika, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme.

LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.2

Lista kandidata za poziciju 91.2

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata za poziciju 91.2. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, od 21.02.2020.

LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 91.1

Lista kandidata za poziciju 91.1

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata za poziciju 91.1. - nastavnik stručno-teorijske nastave elektrotehničke grupe predmeta smjer elektroenergetika, 1 izvršilac, puna norma, na određene vrijeme, do povratka zasposlenika sa funkcije.

UTVRĐIVANJE VISINE TROŠKOVA NAOBRAZBE ODRASLIH

Odluka o utvrđivanju visine troškova naobrazbe odraslih

Na sljedećem linku nalazi se odluka o utvrđivanju visine troškova naobrazbe odraslih.

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA

Upis polaznika u programe obrazovanja odraslih za šk.2019/2020. godinu

Na sljedećem linku nalazi se javni konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih za šk.2019/2020. godinu.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 71.1

Konačna rang lista kandidata za poziciju 71.1

Na sljedećem linku nalaze se konačna rang lista kandidata za poziciju 71.1.

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA PREMA POZICIJAMA

Konačne rang liste kandidata po konkursu

Na sljedećem linku nalaze se konačne rang liste kandidata po konkursu.

RANG LISTE KANDIDATA PREMA POZICIJAMA

Rang lista kandidata po konkursu

Na sljedećem linku nalazi se rang lista kandidata po konkursu.

LISTA KANDIDATA PO OGLASU

Lista kandidata po Oglasu za poziciju 71.1

Na sljedećem linku nalazi se lista kandidata po Oglasu za poziciju 71.1.

LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA PO KONKURSU

Lista prijavljenih kandidata po Konkursu za pozicije 109.1 - 109.20

Na ovom linku nalaze se liste prijavljenih kandidata na Konkurs po navedenim pozicijama.

TENDER ZA NABAVKU RADOVA

Nabavka radova - rekonstrukcija krova

Na ovom linku nalazi se tenderska dokumentacija za nabavku radova - rekonstrukcija krova.

UPIS U PRVI RAZRED

Obavještenje za upis učenika u prvi razred šk.2019/2020.godine

Na ovom linku nalazi se obavještenje o upisu učenika u prvi razred šk.2019/2020.godine.

PLAN UPISA U PRVI RAZRED

Plan upisa u I razred za šk.2019/2020.godinu

Na ovom linku nalazi se plan upisa učenika u I razred za školsku 2019./2020. god.

IZBOR UČENIKA GENERACIJE

Izbor učenika generacije

Na ovom linku nalazi se oglas o izboru učenika generacije za školsku 2018/2019. godinu.

ČLANAK O NARGILI

Nargila - slatka opasnost

Na ovom linku nalazi se informativni članak o nargili i njenim efektima na ljudsko zdravlje.

ODLUKA O IZBORU I PRIJEMU KANDIDATA NA POZICIJU 35.1

Odluka o izboru i prijemu kandidata

Na ovom linku nalazi se odluka o izboru i prijemu kandidata za poziciju 35.1. - higijeničar.

KONAČNA RANG LISTA ZA POZICIJU 35.1.- HIGIJENIČAR

Konačna rang lista

Na ovom linku nalazi se konačna rang lista kandidata za poziciju 35.1. - higijeničar.

PITANJA ZA TEST STRUČNOG ZVANJA ŠK. 2018/2019.

Tehničar računarstva

Na ovom linku nalazi se spisak pitanja za Stručni ispit - tehničar računarstva.

PITANJA ZA TEST STRUČNOG ZVANJA ŠK. 2018/2019.

Tehničar elektroenergetike

Na ovom linku nalazi se spisak pitanja za Stručni ispit - tehničar elektroenergetike.

PITANJA ZA TEST STRUČNOG ZVANJA ŠK. 2018/2019.

Tehničar elektronike

Na ovom linku nalazi se spisak pitanja za Stručni ispit - tehničar elektronike.

PITANJA ZA TEST STRUČNOG ZVANJA ŠK. 2018/2019.

Tehničar mehatronike

Na ovom linku nalazi se spisak pitanja za Stručni ispit - tehničar mehatronike.

RANG LISTA ZA POZICIJU 35.1.-HIGIJENIČAR

Rang lista za poziciju 35.1

Na ovom linku nalazi se rang lista za poziciju 35.1. - Higijeničar.

ODLUKA O IZBORU I PRIJEMU KANDIDATA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA POZICIJU 95.3.

Odluka o prijemu u radni odnos - pozicija 95.3

Na ovom linku nalazi se odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na poziciju 95.3.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 95.3.-STRUČNO-TEORIJSKA NASTAVA, ELEKTROENERGETIKA

Konačna rang lista za poziciju 95.3

Na ovom linku nalazi se konačna rang lista za poziciju 95.3.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 95.2.-PRAKTIČNA NASTAVA, RAČUNARSTVO

Konačna rang lista za poziciju 95.2

Na ovom linku nalazi se konačna rang lista za poziciju 95.2.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA POZICIJU 95.1.-PRAKTIČNA NASTAVA, TELEKOMUNIKACIJE

Konačna rang lista za poziciju 95.1

Na ovom linku nalazi se konačna rang lista za poziciju 95.1.

RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA

Raspored polaganja dopunskih ispita za obrazovanje odraslih - januarski rok 2019

Na ovom linku nalazi se raspored polaganja dopunskih ispita za obrazovanje odraslih u januarskom ispitnom roku.

TERMINI KONSULTACIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Termini konsultacija za obrazovanje odraslih - januarski rok 2019

Na ovom linku nalaze se termini konsultacija za obrazovanje odraslih u januarskom ispitnom roku.

RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA

Raspored polaganja dopunskih ispita uslovno upisanih učenika - januarski rok 2019

Na ovom linku nalazi se raspored polaganja popravnog ispita na maturi za učenike 4t1 u januarskom ispitnom roku.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA

Raspored polaganja popravnog ispita na maturi - januarski rok 2019

Na ovom linku nalazi se raspored polaganja popravnog ispita na maturi za učenike 4t1 u januarskom ispitnom roku.

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA ZA ŠKOLSKU 2018_2019.GODINU

Javni konkurs za upis polaznika

Na ovom linku nalazi se Javni konkurs za upis polaznika za šk. 2018/19 godinu.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA

Raspored polaganja popravnog ispita za uslovno upisane redovne učenike

Na ovom linku nalazi se raspored polaganja popravnog ispita u septembru za uslovno upisane redovne učenike u septembarskom ispitnom roku.

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS - POZICIJA 109.3 - NASTAVNIK HEMIJE

Odluka o izboru i prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme - pozicija 109.3

Na ovom linku nalazi se Odluka o izboru i prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme - pozicija 109.3 - nastavnik hemije.

KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH UČENIKA U I RAZRED - Drugi upisni rok

Rang liste i spiskovi primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god. - drugi upisni rok

Na ovom linku možete pogledati konačne rang liste i spiskove primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god. na drugom upisnom roku za zanimanja električar i elektroničar telekomunikacija.

KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH UČENIKA U I RAZRED - Drugi upisni rok

Rang liste i spiskovi primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god. - drugi upisni rok

Na ovom linku možete pogledati konačne rang liste i spiskove primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god. na drugom upisnom roku za stručna zvanja tehničar elektronike i tehničar elektroenergetike.

KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH UČENIKA U I RAZRED

Rang liste i spiskovi primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god.

Na ovom linku možete pogledati konačne rang liste i spiskove primljenih učenika u I razred šk. 2018/2019. god.

PITANJA ZA STRUČNI ISPIT ŠK. 2017/2018. GODINA

Pitanja za Stručni ispit u školskoj 2017/2018 godini

Na ovom linku možete pogledati pitanja za Stručni ispit na Maturskom ispitu u šk. 2017/2018. godini.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA

Konačna rang lista kandidata i Odluka o izboru i prijemu kandidata

Na ovom linku možete pogledati konačnu rang listu kandidata i Odluku o izboru i prijemu kandidata.

PITANJA ZA STRUČNI ISPIT ŠK. 2017/2018. GODINA

Pitanja za Stručni ispit u školskoj 2017/2018 godini

Na ovom linku možete pogledati pitanja za Stručni ispit na Maturskom ispitu u šk. 2017/2018. godini.

KONAČNA RANG LISTA

Konačna rang lista o prijemu kandidata i Odluka o izboru i prijemu

Na ovom linku možete pogledati konačnu rang listu kandidata i Odluku o izboru i prijemu kandidata.

RANG LISTA KANDIDATA

Rang lista kandidata i Odluka o izboru i prijemu prvorangiranog kandidata po Oglasu

Na ovom linku možete pogledati rang listu kandidata i Odluke o izboru prvorangiranog kandidata.

RANG LISTA KANDIDATA

Rang liste kandidata i Odluke o izboru i prijemu prvorangiranih kandidata

Na ovom linku možete pogledati rang listu kandidata i Odluke o izboru prvorangiranih kandidata.

JAVNI KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA

Javni konkurs za upis polaznika za školsku 2017/2018. godinu

Na ovom linku možete pogledati konkurs za upis polaznika za ovu školsku godinu.

KONAČNE LISTE O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Konačne liste o prijemu u radni odnos

Na ovom linku možete pogledati konačne liste za prijem uposlenika.

RASPORED POLAGANJA ZA USLOVNO UPISANE UČENIKE

Raspored polaganja za uslovno upisane učenike i raspored ispitnih komisija

Na ovom linku možete pogledati raspoled polaganja za uslovno upisane učenike.

KONAČNE LISTE ZA PRIJEM UPOSLENIKA

Konačne liste za prijem uposlenika

Na ovom linku možete pogledati konačne liste za prijem uposlenika.

RASPORED ODJELJENJA PO KABINETIMA ZA PRVI DAN NOVE ŠKOLSKE GODINE

Raspored odjeljenja po kabinetima za prvi dan šk. 2017/2018.godine

Na ovom linku možete pogledati raspored odjeljenja po kabinetima za prvi dan šk. 2017/2018.godine.

SPISKOVI UČENIKA I RAZREDA ZA ŠK. 2017/2018.GODINU

Spiskovi učenika I razreda sa naznačenim brojevima kabineta

Na ovom linku možete pogledati spiskove učenika I razreda sa naznačenim brojevima kabineta za šk. 2017/2018. god.

RANG LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA

Rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa 25.08.2017.

Na ovom linku možete pogledati rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove ponovljenog Konkursa za prijem zaposlenika u radni odnos.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - redovni učenici

Raspored polaganja popravnih ispita

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - redovni učenici

Raspored polaganja Maturskog ispita

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja Maturskog ispita za redovne učenike u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - redovni učenici

Raspored polaganja Završnog ispita

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja Završnog ispita za redovne učenike u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - vanredni kandidati

Termini konsultacija za vanredne kandidate

Na ovom linku možete pogledati termine konsultacija za vanredne kandidate u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - vanredni kandidati

Raspored polaganja dopunskih i razrednih ispita za vanredne kandidate

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja dopunskih i razrednih ispita za vanredne kandidate u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - vanredni kandidati

Raspored polaganja Završnog ispita za vanredne kandidate

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja Završnog ispita za vanredne kandidate u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

AVGUSTOVSKI ROK 2017. - vanredni kandidati

Raspored polaganja Maturskog ispita za vanredne kandidate

Na ovom linku možete pogledati raspored polaganja Maturskog ispita za vanredne kandidate u avgustovskom ispitnom roku šk. 2016/2017. god.

UPIS U I RAZRED - Drugi upisni rok

Spisak primljenih učenika u I razred na drugom upisnom roku

Na ovom linku možete pogledati spiskove primljenih učenika u prvi (I) razred šk. 2017/2018 godine na drugom upisnom roku.

UPIS U I RAZRED - Drugi upisni rok

Rang liste po stručnim zvanjima/zanimanjima na drugom upisnom orku

Rang lista prijavljenih kandidata na drugom upisnom roku za upis u prvi (I) razred šk. 2017/2018 godine data je na sljedećem linku.

UPIS U I RAZRED

Obavještenje - drugi upisni rok

Na ovom linku možete pročitati obavještenje za drugi upisni rok učenika u prvi (I) razred šk. 2017/2018 godine.

UPIS U I RAZRED

Spisak primljenih učenika u I razred

Na ovom linku možete pogledati spiskove primljenih učenika u prvi (I) razred šk. 2017/2018 godine.

UPIS U I RAZRED

Rang liste po stručnim zvanjima/zanimanjima

Rang lista prijavljenih kandidata na konkursu za upis u prvi (I) razred šk. 2017/2018 godine data je na sljedećem linku.

REDOVNI UČENICI

Raspored polaganja razrednog ispita

Raspored polaganja razrednog ispita za učenika 4t3 odjeljenja u junskom ispitnom roku šk. 2016_2017 i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

REDOVNI UČENICI

Raspored polaganja popravnog ispita

Raspored polaganja popravnih ispita za učenike završnih odjeljenja u junskom ispitnom roku šk. 2016_2017 i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

VANREDNI KANDIDATI

Raspored polaganja Završnog ispita

Raspored polaganja Završnog ispita za vanredne kandidate u junskom ispitnom roku šk. 2016_2017 i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

VANREDNI KANDIDATI

Raspored polaganja dopunskog ispita

Raspored polaganja dopunskih ispita za vanredne kandidate u junskom ispitnom roku šk. 2016_2017 i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

VANREDNI KANDIDATI

Raspored konsultativno-instruktivne nastave u junskom ispitnom roku šk. 2016/2017.

Raspored konsultativno-instruktivne nastave za vanredne kandidate u junskom ispitnom roku šk. 2016/2017. godine možete pogledati na ovom linku.

MATURSKI ISPIT

Raspored polaganja Maturskog ispita

Raspored polaganja Maturskog ispita za učenike 4t1, 4t2, 4t3, 4t4, 4t5 i 4t6 odjeljenja u junskom ispitnom roku šk.2016/2017.godine i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

ZAVRŠNI ISPIT

Raspored polaganja Završnog ispita

Raspored polaganja Završnog ispita za učenike 3s1/s2 i 3p odjeljenja u junskom ispitnom roku šk.2016/2017.godine i sastav ispitnih komisija možete pogledati na ovom linku.

STRUČNI ISPIT

Pitanja za stručni ispit

Na ovom linku možete skinuti pitanja za Stručni ispit, školska 2016/2017. godina.

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Nastavni planovi i programi

Nastavne planove i programe po kojima se izvodi nastava u našoj školi možete pogledati ovdje.